Informació Covid-19

Toc de queda

No teniu cap problema en arribar més tard de la 1 a casa vostra encara que hi hagi un toc de queda. El que heu de fer és descarregar-vos el certificat d’autoresponsabilitat i omplir la casella que parla de l’assistència a un acte cultural. Ensenyant aquest document i l’entrada del concert no tindreu cap sanció.

DESCARREGAR CERTIFICAT D'AUTORESPONSABILITAT

Normes

Us informem de les normes bàsiques d’accés i permanència en el recinte on es celebra aquest concert. Aquestes normes són d’obligat compliment per a totes les persones que hi vulguin accedir.

  1. Abans de sortir de casa has de verificar que no tens una temperatura corporal igual o superior a 37ºC; que no tens símptomes compatibles amb la malaltia per Covid-19 i que no estàs ni has estat en contacte amb persones portadores del virus en els darrers quinze dies.
  2. És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte.
  3. Has de respectar la distància de seguretat
  4. Trobareu dispensadors de gel higienitzant a diversos punts del recinte. Has d’higienitzar-te les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir del recinte. També és necessari que ho facis abans i després d’utilitzar els serveis del recinte.
  5. Les entrades tenen un seient preassignat. No pots canviar el teu seient ni abandonar-lo excepte en el moment de marxar del recinte.
  6. L’entrada al recinte i la sortida s’han de produir de forma esglaonada per a evitar aglomeracions
  7. Trobaràs el recinte desinfectat quan arribis. No obstant això, pren totes les mesures higièniques possibles mentre duri la teva estada.

Acceptes complir les normes i et responsabilitzes personalment de totes les conseqüències que l’incompliment total o parcial de les normes pugui comportar: des de l’expulsió del recinte per considerar que poses en risc la seguretat de les persones, fins a la reclamació per danys en cas que et constitueixis en un risc sanitari.