Convocatoria per Got Solidari

Convocatòria per a l'adjudicació d'ajudes econòmiques a entitats socials de figueres a través del got solidari

Bases

El got solidari és una iniciativa del festival Acústica creada el 2011 per ajudar a entitats de caire social de la ciutat de Figueres.

 1. Objecte de la convocatòria:

  Atorgar un ajut econòmic generat pel got solidari a una entitat no lucrativa del tercer sector social amb seu a Figueres o que pugui acreditar que durant el darrer any ha dut a terme activitat a la ciutat de Figueres amb la finalitat de desenvolupar un projecte que beneficiï la població i/o ciutat de Figueres.

 2. Règim aplicable a la convocatòria:

  Aquesta convocatòria i totes les seves fases com ara l’avaluació de les sol·licituds, l’adjudicació, l’execució dels projectes o la justificació de les quantitats concedides, es regeixen per aquestes bases.

  La presentació d’una sol·licitud comporta l’acceptació total d’aquestes bases.

 3. Línies d'actuació:
  1. Un comitè de selecció format per un integrant del Servei de Benestar Social de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Figueres, un integrant de Promo Arts Music i una persona vinculada al sector social decidiran quina és la entitat escollida.
  2. Els criteris d'avaluació i selecció es regiran per:

   - La trajectòria de l’entitat.
   - L’impacte social que té l’entitat.
   - El nombre de persones que en sortiran beneficiades.
   - Altres ajudes rebudes.
   - Rellevància del projecte pel qual es demana l'ajut.

  3. La resolució de la convocatòria s'anunciarà prèviament a l'entitat i es farà pública durant la roda de premsa de presentació del festival.
  4. L'entitat seleccionada obtindrà les següents ajudes:

   - El 20% dels beneficis de la venda del got reciclable durant la celebració del festival.
   - El 100% de la venda dels gots reciclables prèviament al festival.
   - Inserció de l’eslògan i el logotip de l'entitat en cada got reciclable.
   - Possibilitat d’instal.lar un stand informatiu de l’entitat a un dels escenaris del festival.

 4. Documentació i terminis per sol·licitar l'ajut del got solidari:

  - Formulari d'inscripció
  - Documents adjunts

 5. Requisits:

  Podran acollir-se a les ajudes totes les entitats d’iniciativa social com fundacions, associacions, cooperatives, organitzacions de voluntariat i altres entitats i/o institucions sense ànim de lucre, que desenvolupin activitats de serveis socials o d’altres àmbits del benestar social a l'àrea de Figueres i que compleixin els requisits següents:

  - Que tinguin la seu social a Figueres.
  - Que els projectes presentats tinguin l’àmbit d’execució territorial a l'àrea de Figueres.

Inscripció

Informació General

Informació Contacte

Breu descripció de l'entitat

Eslògan per inserir al got reciclable

Informació Econòmica

Heu rebut algun ajut al llarg del 2022?
Quins

Informació Entitat

Breu currículum de les persones que en formen part
Objectius
Activitats realitzades durant l'últim any
Explicació del projecte concret o de llarga durada pel qual es sol·licita l'ajut

Arxius adjunts Adjuntar logotip i altres arxius com fotos, etc Pes màxim de cada arxiu 10MB.

*En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal el client queda informat que les seves dades personals reflectides en aquest acte passaran a formar part d'un fitxer automatitzat titularitat de PASCUAL ARTS MUSIC SLU, i seran tractats d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, mentre estigui vigent la relació , i amb posterioritat a la finalització de la mateixa als efectes oportuns i durant el termini establert en la legislació vigent. Aquestes dades podran ser comunicats a tercers, sense el consentiment del titular, sempre que respongui a una necessitat de la relació laboral, tal com s'estableix en l'art. 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades. PASCUAL ARTS MUSIC SLU farà ús dels mateixos exclusivament per a la finalitat indicada.