Convocatoria per a Grups Emergents

Convocatòria per a la participació de grups emergents locals.

Bases

  1. Com a mínim un dels components del grup ha d'haver nascut a Figueres o residir-hi en el moment de la celebració del concert.
  2. Es podran presentar totes aquelles formacions musicals, ja sigui un grup o un solista, que tinguin un repertori de com a mínim el 60% detemes propis.
  3. Cada component amb un màxim de sis per formació, rebrà 150€ nets més la corresponent assegurança per tal de poder acomplir amb la llei de treball vigent en l'actualitat.
  4. Cada component del grup es compromet a complir amb la normativa Covid vigent en el moment de dur a terme l'actuació.
  5. Els concerts es duran a terme els dies 01,02 i 03 setembre a Figueres.

Inscripció

Informació General

Biografia del grup o artista

Web i/o Enllaços Web de l'artista/grup o canals de Youtube, Bandcamp, Spotify, SoundCloud o enllaços relacionats

Arxius adjunts Adjuntar 3 temes propis en format MP3 i altres arxius com fotos, biografia, etc Pes màxim de cada arxiu 10MB.

*En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal el client queda informat que les seves dades personals reflectides en aquest acte passaran a formar part d'un fitxer automatitzat titularitat de PASCUAL ARTS MUSIC SLU, i seran tractats d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, mentre estigui vigent la relació , i amb posterioritat a la finalització de la mateixa als efectes oportuns i durant el termini establert en la legislació vigent. Aquestes dades podran ser comunicats a tercers, sense el consentiment del titular, sempre que respongui a una necessitat de la relació laboral, tal com s'estableix en l'art. 11.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades. PASCUAL ARTS MUSIC SLU farà ús dels mateixos exclusivament per a la finalitat indicada.